RODO

INFORMACJA
DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Działając w oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: ,,RODO”) informujemy, Ze:

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Babczyński IT Piotr Babczyński z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Królowej Korony Polski 24 lok 302 NIP: 851-276-14-62

2. Babczyński IT Piotr Babczyński powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: ido@babczynski.it.

3. Uzyskane przez nas Państwa dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:

a) kontakt z Państwem, prowadzenie korespondencji, przedstawienie oferty, ewentualnie zawarcie i wykonanie umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO,

b) realizacja obowiązków przewidzianych przez przepisy prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO,

c) archiwizacja korespondencji oraz tworzenie analiz, statystyk i zestawień – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

d) podanym w indywidualnych zgodach. Podstawą do ich przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody lub przez okres niezbędny do realizacji celów, do których będą wykorzystywane.

6.Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty z nami współpracujące, które będą przetwarzać Państwa dane osobowe w naszym imieniu oraz inni administratorzy danych osobowych przetwarzający Państwa dane we własnym imieniu, a w szczególności:
a) podmioty prowadzące działalność płatniczą (np. banki),
b) podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
c) podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniające nam narzędzia teleinformatyczne,
d) podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, rachunkowym, podatkowych, prawnych oraz usług konsultacyjnych.

7.W chwili obecnej nie planujemy przekazywania Państwa danych osobowych do państw trzecich, a w szczególności poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię.

8.Przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych nie będziemy wykorzystywać automatycznego podejmowania decyzji, w tym w szczególności dokonywać profilowania.

9.W zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych,
b) prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
d) prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych,
e) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli zgoda taka została udzielona i przetwarzanie danych osobowych nie wynika z innych podstaw prawnych (wycofanie zgody nie wpływa jednakże na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

10.Na niezgodne z przepisami prawa przetwarzanie Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapłać

Logowanie

Nie pamiętasz hasła?

Stworzyć konto?

Zapisz i udostępnij koszyk
Twój koszyk zostanie zapisany i otrzymasz link. Ty lub ktokolwiek, kto ma link, możecie go użyć do odzyskania koszyka w dowolnym momencie.
Back Zapisz i udostępnij koszyk
Zapraszamy do obejrzenia tego koszyka wysłanego przez znajomego za pośrednictwem ItMajster.pl
Your cart email sent successfully :)